Gizlilik

INFORMATION EX ART .13 D. LGS .196/2003

196/2003 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 13. MADDE GEREĞİ BİLGİLENDİRME

Sayın Bay/Bayan, 

196/2003 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. Maddesi gereğince, işlem yetkilisi sıfatını haiz OMAL S.p.A.’nın tarafınızdan tedarik edilen kişisel verilerinizi talebinizi yerine getirmek amacı ile kullanacağını dikkatlerinize sunarız.

1. Verilerin kullanılmasındaki amaç

OMAL S.p.A.’nın kataloglarına erişmek için gerekli olan unsurların elektronik posta aracılığı ile temin edilmesine dair tarafınızdan gerçekleştirilen talebinin işlenmesi ve sonuçlandırılmasında kullanılacaktır. 

2. Kullanıma dair usuller

Toplamanın yanı sıra kişisel verilen işlenmesi süreci, bunların kayıt altına alınması, muhafaza edilmesi, üzerlerinde değişiklik yapılması, iletilmesi ve silinmesi gibi eylemlerden de oluşabilmekte olup, OMAL S.p.A.’nın personeli tarafından elektronik araçlar kullanılarak da yürütülecektir.

3. Verilerin temin edilmesinin reddedilmesi

Verilerin temin edilmesi, iletilen talebin sonuçlandırılması için zorunludur. Belirtilen verilerin tedarik edilmesinden imtina edilmesi, OMAL S.p.A.’nın mezkur talebi yerine getirmesini imkansız kılacaktır

4. Verilerin iletilmesi

Toplanan kişisel veriler üçüncü şahıslar ile yapılan iletişimlerde kullanılmayacaktır.

5. İşlem yetkilisi

Verilerin işleyen yetkili:

OMAL S.p.A.

Via Ponte Nuovo, 11

25050 Rodengo Saiano (BS)

http://www.omal.it

6. İşlem sorumlusu

İlgili yetki alanları ile sınırlı kalmak kaydı ile işlem sorumluları:

İdari Biri: Sayın Adriano Zugno

Via Ponte Nuovo, 11

25050 Rodengo Saiano (BS)

http://www.omal.it

7. Kişisel verilere erişim hakkı ile 19672003 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. Maddesi ile hükme bağlanan diğer haklar

İşlem yetkilisine yollayacağınız iadeli taahhütlü mektup aracılığı ile her an için Sizi ilgilendiren verileri öğrenebilir, nasıl temin ettikleri hakkında bilgi edinebilir, doğru, eksiksiz, güncel ve uygun şekilde muhafaza edildiklerini öğrenebilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILMASINA MUVAFAKAT EDİLMESİ

Yukarıda yer alan ve 196/2003 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. Maddesi gereğince düzenlenen bilgilendirmenin ışığında, kişisel verilerimin zikredilen usul ve amaçlar çerçevesinde, talebimin sonuçlandırılması amacı ile kullanılmasına muvafakat ederim.

OMAL'I AKILLI TELEFONUNUZA VE TABLETİNİZE İNDİRİN!
OMAL S.p.A.2018-10-17
  1. ANA SAYFA
  2. Gizlilik